Endist tööstusjuhti süüdistatakse kelmuses ja võltsimistes

28. november 2014 ERIK KALDA

Endine liimvaikude tootmise tehas AS VKG Resins on praeguseks kadunud. Tootmine läbis põhjaliku uuenduskuuri ning tänavu suvel avati tehas pidulikult. Praegu kuulub tootmine ASi VKG Oil alla ning siin valmistatakse niinimetatud peenkeemiatooteid.

Prokuratuur on andnud kohtu alla Viru Keemia Grupi kunagise tütarettevõtte endise juhi Imre Saksa, keda süüdistatakse võltsimistes, kelmustes ning ettevõttele kahju tekitamises.

Imre Saks (47) asus VKG kontserni kuuluva liimvaike tootva ASi VKG Resins juhatuse liikmena tööle 2007. aasta kevadel ning töötades selles ametis ligi kaks aastat jõudis prokuratuuri süüdistuse kohaselt ettevõttest alusetult välja viia korralikke rahasummasid.

Prokuratuuri süüdistuse järgi vormistas Saks alluvate nimele fiktiivseid lähetusi ning kui alluvatele lähetusraha üle kanti, lasi ta osa neist summadest alluvatel sularahas talle anda või kanda tema pangakontole. Osa rahast võisid alluvad uurimise andmeil endale jätta. Samuti vormistas ta väidetavalt ühe turismireisi töölähetuseks, mis aga polnud kuidagi tööülesannetega seotud.

Tšekid ja valearuanded

 

 

Veel seisab süüdistuses, et Saks lasi tasuda arveid kaupade ja teenuste eest, mida ettevõte ei ostnud ega vajanud, ning raha maksti välja tema tuttavatelt saadud tšekkide alusel. Sel kombel maksti uurimise andmetel välja toonases vääringus ligi 2,2 miljonit krooni ehk ligi 140 000 eurot.

Saks tegi süüdistuse järgi juurdekirjutusi, näidates mõningaid töid mahtudes, mis võimaldas mõnele lepingulisele töötajale, kellest üks oli tema hea tuttav, rohkem maksta kui lepingus kirjas. Samuti kajastati dokumentatsioonis fiktiivseid töid, mida tegelikult ei tehtud, kuid mille eest tasuti.

Kasumi asemel kahjum

Üks süüdistuse punkt puudutab aga otseselt ettevõtte tegeliku majandusseisu varjamist. Eeluurimise andmetel esitas Saks raamatupidamisele iga kuu moonutatud andmeid toorainekulu ja -jääkide ning valmistoodangu kohta. Samuti raporteeris ta nõukogule ettevõtte kasumiprognoosidest. Näiteks 2007. aasta majandusaasta aruandes kajastati ettevõtte majandustulemuseks 5,3 miljoni krooni suurust puhaskasumit, samal ajal kui tegelikult oli ettevõte rohkem kui 4 miljoniga kahjumis.

Imre Saks ütles Põhjarannikule, et seaduserikkumisi ta omaks ei võta. “Ma pole midagi valesti teinud ja mul polegi rohkem midagi öelda,” sõnas ta. Täpsustavale küsimusele, kas see tähendab, et tema arvates pole ta seadusevastaselt käitunud, vastas Saks: “Loomulikult.”