Põhjendatud ettevaatlikkus

30. oktoober 2014 

On tänuväärne, et AS Hoolekandeteenused loob euroraha toel psüühikahäiretega inimestele paremaid elutingimusi ning kolib nad ajapikku ümber nõukaaegsetest jäänukitest − mitmesajakohalistest kombinaathooldekodudest. Võib vaid ette kujutada, mida tähendab sellises kärarikkas ja rahvarohkes kohas elamine tervetele, rääkimata siis psüühikahäiretega inimestest.

Euroopalikud väärtused näevad ette, et erivajadustega inimesed on loomulik osa ühiskonnast ja neid ei tohiks isoleerida.

Selles valguses võib tekitada vastakaid arvamusi Jõhvi vallavalitsuse otsus, et kesklinn ei ole psüühiliste erivajadustega inimeste koduks paslik koht. Viru t 3 hoone on ümbritsetud elumajadest ning asub promenaadi ja laste mänguväljaku naabruses. Vallavõimud pelgavad, et selline asutus võib häirida linlasi.

Vallavalitsuse kartus on tegelikult õigustatud. Näiteks metadooni jagamine endises lastehaiglas on küll Euroopas tunnustatud narkomaanide raviviis, ent on tõsiasi, et linnakeskuses luusivad sõltlased tekitavad linnaelanikes pahameelt.

Samamoodi on kogukonna rahu häirinud mitmed erihooldekodud. Hiljuti kirjutas Põhjarannik Sinimäe aleviku elanike kaebusest koduhoovidest kadunud asjade ja tänaval tülitamise pärast. Elanikud leiavad, et hoolekandeküla klientide liikumise üle peab olema parem järelevalve.

Tõhusa järelevalve teema tõstatub ilmselt ka Jõhvis, kus vallavõimud pole hoolekandeasutuse rajamise vastu, ent loodavad leida selleks sobilikuma koha kui südalinn.