Põhjarannik pälvis pärandi populariseerija tiitli

12. oktoober 2014 

Madis Tuuder: "Agne Trummal oli nii särav figuur, et kahtlemata on suur au olla temanimelise preemia esimene laureaat − seda enam, et tunnustamist väärivaid noori on kindlasti veel."

Kolmapäeval muinsuskaitseameti 21. aastapäeva seminarile järgnenud pidulikul auhinnagalal Energia avastuskeskuses Tallinnas pälvis nominatsioonis “Pärandi populariseerija” laureaadi tiitli ajaleht Põhjarannik ning Narva linna muinsuskaitse vaneminspektor Madis Tuuder sai esimest korda välja antud Agne Trummali nimelise noore muinsuskaitsja preemia.

Pärandi populariseerija nominatsioonis olid lisaks Põhjarannikule nomineeritud MTÜ-d Hiiumaa Muinsuskaitse Selts ja Arheopolis.

Laureaaditiitlit Põhjarannikule andes märgiti, et amet tunnustab ajakirjanikke Külli Kriisi ja Teet Korstenit “muinsuskaitse-teemade pideva ja erapooletu kajastamise eest; nad on ajalehe veergudel avaldanud väga palju muinsuskaitseameti tegevuse, mälestiste ning arheoloogiliste leidudega seotud kirjutisi Ida-Virumaal, aidates selgitada muinsuskaitses aktuaalseid teemasid laiemale avalikkusele”.

Ameti Ida-Virumaa vaneminspektor Kalle Merilai tõi välja fakti, et eelmise kaheksa kuuga on Põhjarannikus ilmunud 32 artiklit, kus on otseselt või kaudselt käsitletud muinsuskaitseametiga seotud teemasid − s.o neli kirjatükki kuus. “Arvestasime ka seda, et lehelood on olnud õiglased, erapooletud ja faktidele toetuvad. Kui tulin oma praegusesse ametisse, teadsid vähesed, et muinsuskaitseamet tegutseb ka Ida-Virumaal. Analüüsi tulemusena selgus, et Põhjarannik on teinud tõsist tööd, ja see avaldas auhinnakomisjonile muljet,” ütles Merilai.

Ida-Virumaalt oli kandidaadiks esitatud veel pärandit väärtustava uusehitise kategoorias Jõhvi promenaad, sest see paikneb kahe ajaloomälestise − aadressil Keskväljak 1 asuva administratiivhoone ja kahe tsaariaegse hoone vahel. Ses kategoorias pälvis laureaaditiitli Rebala muinsuskaitsealal lagunenud tuuleveski kehandist loodud modernne kultuurikeskus, mis kannab Loo Ajaveski nime.

Esimest korda välja antud Agne Trummali (32aastasena 2005. aastal autoavariis hukkunud Trummal oli muinsuskaitseameti peadirektor − toim.) nimelise noore muinsuskaitsja preemia pälvis Narva linna arhitektuuri ja planeerimise osakonna vaneminspektor Madis Tuuder. “Agne Trummal oli nii särav figuur, et kahtlemata on suur au olla temanimelise preemia esimene laureaat − seda enam, et tunnustamist väärivaid noori on kindlasti veel,” ütles Tuuder Põhjarannikule.

Oma töö kohta Narvas, kus Tuuder on ametis 2011. aastast, ütles mees, et praegu on see eriti põnev, sest väga palju erisuguseid huvitavaid objekte on ehituses ja projekteerimisjärgus. 1983. aastal Vokas sündinud Tuuder on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia kunstikultuuri teaduskonna muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna. Tuuder on töötanud ka muinsuskaitseametis.

Muinsuskaitseamet jagas tänavu aunimetusi 13 kategoorias. (PR)