Opositsioon nõuab Jõhvi volikogu esimehe tagasiastumist

12. september 2014 ERIK KALDA

Volikogu esimehe Niina Neglasoni sõnul otsustab koalitsioon täna, millal volikogu istung kokku kutsutakse.

Volikogus oktoobrini napi enamuse saavutanud opositsioon nõuab, et volikogu kutsutaks vallavanema valimiseks kokku järgmisel nädalal ning et volikogu esimees Niina Neglason astuks vabatahtlikult tagasi.

Ärimees Nikolai Ossipenko nimekirja Jõhvi – Meie Kodu kuuluvad volikogu liikmed pöördusid eile kirjalikult volikogu esimehe Niina Neglasoni poole, nõudes selgitust, miks pole täidetud eestseisuse otsust korraldada volikogu istung vallavanema valimiseks 11. septembril.

“Volikogu ärajätmist Teie poolt loeme lugupidamatuseks volikogu liikmete suhtes. Leiame, et olete tõstnud isiklikud huvid kõrgemale kui valijate ja volikogu liikmete huvid,” seisab kuue allkirjaga pöördumises.

Nõutakse tagasiastumist

Allakirjutanud väidavad, et võimuvõitlus ja koalitsiooni käitumine, kus teiste saadikute arvamusega ei arvestata, kahjustab valda. “Selle võimuvõitluse valguses ei tegeleta valla oluliste probleemide lahendamisega, sh ühistranspordiga seonduv, mis kahjustab valla mainet ja avaldab negatiivset mõju Jõhvi edasisele arengule,” seisab pöördumises.

Kirjas süüdistatakse Neglasoni seaduserikkumistes ning tehakse ettepanek, et volikogu esimees astuks tagasi. Samuti soovitakse, et volikogu kutsutaks kokku 18. septembril.

Ka endise vallavanema Tauno Võhmari fraktsioon tegi eile avalduse volikogu kokkukutsumiseks 18. septembril. Sellele avaldusele on lisaks Võhmari fraktsiooni liikmeile oma allkirja andnud ka volikogu aseesimees Tiit Lillemets, kes on Ossipenko kasupoeg ning kuulub mõistetavalt ärimehe loodud valimisliitu. Siiani on Võhmar eitanud igasugust kokkumängu Ossipenkoga.

Põhjus, miks Võhmari-Ossipenko leer soovib kiiresti volikogu kokku kutsuda, peitub selles, et praegu on nad volikogus saavutanud ühekohalise enamuse, kuna Võhmarit toetav Kairi Soomer astus eelmisel nädalal tagasi vallavalitsuse liikme kohalt, pärast seda kui selgus, et koalitsioon tahab korraldada uue vallavanema valimise, vältimaks kohtuvaidlust. Teatavasti vaidlustas Võhmar Aivar Surva valimise vallavanemaks halduskohtus.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ütleb, et volikogu esimees või tema asendaja kutsub volikogu kokku valla- või linnavalitsuse või vähemalt neljandiku volikogu koosseisu ettepanekul nende tõstatatud küsimuste arutamiseks. Istungi toimumise aja määrab volikogu esimees või tema asendaja, arvestades valla või linna põhimääruses sätestatut, kuid mitte hilisemaks kui üks kuu.

Jõhvi valla põhimäärus ütleb, et volikogu korralised istungid toimuvad igas kuus augustist juunini, üldjuhul kuu kolmandal neljapäeval,  kuid Niina Neglasoni sõnul ei pea see olema reegel. Ta lisas, et ainuisikuliselt ei saa ta istungi toimumise küsimust otsustada ning sellekohase otsuse peab tegema koalitsioon kollegiaalselt. Koalitsioon peaks kujunenud olukorda arutama täna.

Neglasoni väitel ei soovita volikogu istungiga kiirustada, kuna kohus pole veel otsust teinud vallavanema valimise kohta tehtud kaebuse küsimuses. Samuti on maavanemale esitatud taotlus järelevalvemenetluse alustamiseks. “Tänaseks pole kohus teinud otsust, kas see kaebus üldse menetlusse võetakse. Võib-olla polegi tarvis uusi vallavanema valimisi korraldada,” sõnas ta.

Mis puudutab tagasiastumist, siis Neglasoni sõnutsi ei saa ta sedagi küsimust ainuisikuliselt otsustada. “Kui koalitsioon tahab sellel kohal teist inimest näha, siis muidugi astun ma tagasi,” kinnitas ta.

Kohus ootab

27. augustil jättis kohus rahuldamata Võhmari taotluse rakendada volikogu otsuse suhtes esmast õiguskaitset ning peatada Surva valimine kohtumenetluse ajaks. Kohus leidis, et tegemist ei ole avalik-õigusliku vaidluse, vaid organisisese tüliga ning esmane õiguskaitse pole põhjendatud.

Võhmar taotles ka Surva valimise kuulutamist õigustühiseks, kuna osa volikogu liikmeid ei teavitatud vallavanema valimisest neli päeva ette, nagu seadus nõuab.

Tartu halduskohtust öeldi Põhjarannikule, et kohus teeb kaebuse menetlusse võtmise kohta otsuse pärast esialgset õiguskaitset puudutava määruse jõustumist. Eilse seisuga ei olnud esialgse õiguskaitse määrusele määruskaebust esitatud, kaebuse esitamise tähtaeg kukub täna.

Tegelik põhjus istungit edasi lükata peitub koalitsioonil aga selles, et nad on jäänud volikogus vähemusse kuni oktoobrini, kui volikogusse naaseb vahepeal oma volitused peatanud Kaia Kaldvee. Siis peab lahkuma Võhmari fraktsiooni kuuluv Ilmar Aun, kes põhjendas oma koalitsioonist lahkumist sellega, et ta ei usu Võhmari-Ossipenko salasobingu teooriasse. “Isegi kui Ossipenko liit viimasel ajal on toetanud Tauno algatusi ja otsuseid, ei tähenda see seda, et see oleks mingi vorst-vorsti-vastu-tehingu tulemus,” kirjutas ta endistele koalitsioonikaaslastele.