Rahval on vaja tegusid, mitte mänge

1. september 2014 VJATŠESLAV ŠLÕK, Jõhvi vallavolikogu liige

Rahva andis meile, volikogu liikmetele, oma hääled selleks, et me võtaks vastu otsuseid, mis aitavad linnas ja vallas elu paremaks muuta.

Kui valija oma hääletussedeli urni viskas, mõtles ta kõige vähem mingite koalitsioonide ja opositsioonide loomisest. Võib-olla on see ideaalis isegi normaalne, et on koalitsioon ja opositsioon, aga reaalses elus tähendab see üksnes poliitilisi mänge, millest tõuseb kasu vaid üksikutele.

Peale formaalse on sel asjal ka eluline külg. Ma ei pea normaalseks, et otsuseid võtab volikogus vastu nn aritmeetiline enamus, kellel on tegelikult vaid kolmandiku valijate usaldus ja seegi kolmandik peaks minu arvates pettuma, saades teada, mis see nn enamus volikogus korda saadab. Lõviosa tähtsaid otsuseid võetakse vastu vaid ühe inimese − ärimehe härra Mändi huvides, kelle pingutuste, st objektidega on rikutud Jõhvi keskus.

Endine vallavanem Võhmar püüdis koalitsiooni-opositsiooni skeemist eemalduda, et organisatsioonilised mängud ei segaks konkreetset tegevus valla huvides. Aga meil on nii, et kui tahes väärtuslik opositsiooni ettepanek ei oleks, lükatakse see tagasi vaid põhjusel, et see tuleb opositsioonilt.

Võhmari loodud kasuliku skeemi lõhkumisega tehti algust kaubanduskeskuse ehituse arutamisel. Olen linna sotsiaalstruktuuri arengu aktiivne poolehoidja ja minu juhitav ettevõte on ehitanud mitmed sotsiaalstruktuuri objektid nii linnas, vallas kui maakonnas.

Vale on väita, et meie fraktsioon volikogus on nimetatud keskuse ehitamise vastu, oleme selle poolt, et kõigile antaks õiglaselt võimalus neid objekte luua. Volikogu liikmena, kellel on inimeste usaldus, ei saa ma hääletada projekti poolt, mis on alles investori (seesama Mänd) kaugete unistuste kujul.

Pealegi kohustab investor valda ostma keskuse pakutavaid teenuseid 15 aasta jooksul. See aga pole sugugi tühine raha − 3 miljonit eurot. Ja seda olukorras, mil valla pensionärid jäid ilma oma soodustustest. Nad on need soodustused oma aastatepikkuse tööga ammu välja teeninud! Mis õigus on meil käsutada maksumaksjate raha koalitsiooni liidri (sama isiku) meeleheaks?

Kahtlen, kas selle isiku pakkumine on ikka hulga rohkem väärt kui näiteks Maxima keti oma. Ja veel, kas ei ole härra investoril juba küllalt linna maad, mis on antud talle tasuta (!?) kasutamiseks?

Idee järgi on vallavolikogu esimehel ulatuslikud volitused ja vastutus. Reaalses elus on aga proua Neglason valmis võtma päevakorda mis tahes punkti, mis on mõningatele isikutele vajalik, ja võtma vastu vajaliku otsuse, rakendades sedasama aritmeetilist enamust. Meil on justkui õigusriik, kus peaks valitsema seadus ja kaitstama inimõigusi. Ent kuhu see kõlbab, et vallavolikogu juht ise rikub seadust?

Samas kohustab seadus teatama tähtsate küsimuste (nagu näiteks vallavanema valimised) päevakorda võtmisest vähemalt 4 päeva enne kavandatavat istungit. Ei rahanduskomisjoni istungil, kus proua Neglason viibis, ega majanduskomisjoni istungil, kus viibis härra Mänd, ei öeldud selle päevakorrapunkti kohta mitte sõnagi.

Pehmelt öeldes paneb imestama inimese seisukoht, kes peaks ameti poolest seadust austama. Kõrge politseiametnik, nagu härra Andrejev, hääletab juristi selgitustest välja tegemata samuti seaduserikkumise poolt.

Hiljuti pidas mu kiiruseületamise eest kinni reapolitseinik, kes ütles, et puhtinimlikult võiks ta piirduda hoiatusega, aga seadus näeb selle teo eest ette trahvi. Kuivõrd erinev suhtumine eri tasandi ametnike poolt!

Absurdsesse olukorda sattusid Jõhvi valla pensionärid, kes on nüüd täiesti ametnike meelevallas. Vallavolikogu liige, Jõhvi aukodanik Paap on samuti pensionär, ent pensionäride sõidusoodustuste probleemi lahendamisel eelistas ta hoida “enamlaste” poole. Kuigi jah, tema pensioniga on tavaliste pensionäride muresid raske mõista.

Tunnistan, et niikaua kui need koalitsiooni-opositsiooni tüüpi mängud kestavad (aga need jätkuvad, sest meeskondade koosseis on endine), niikaua kui kergel käel rikutakse seadust ja inimõigusi, ei muutu vallavolikogu tegevus ei efektiivseks ega stabiilseks.

Arvan, et ainus väljapääs sellest absurdsest olukorrast on Jõhvi vallavolikogu erakorralised valimised. Tehku praegused “enamlased”, kes muretsevad eranditult oma ärihuvide pärast, läbi valijate usaldusproovi, tõestagu seda valijate häälte arvuga.

Korraliste valimisteni on väga pikk aeg, mille jooksul meie “uusenamlased” võivad lihtsa aritmeetilise tehte alusel üsna palju kahju tuua.