Võhmar vaidlustas vallavanema valimise kohtus

25. august 2014 ERIK KALDA

Tänavu 14. augustil korraldas koalitsioon Jõhvi volikogus opositsioonile ootamatult uue vallavanema valimise, kus Tauno Võhmar (vasakul) oli üks kandidaat, kuid ei osutunud valituks. Nüüd on Võhmar volikogu otsuse kohtus vaidlustanud.

Kevadel Jõhvi vallavanema ametist loobunud, ent augustis taas sellele kohale kandideerinud Tauno Võhmar pöördus halduskohtusse, et vaidlustada augustis vastu võetud volikogu otsus, millega uueks vallavanemaks sai Aivar Surva.

“Selle vaidlustamise põhjuseks on üleolev käitumine, selline teerullina ülerullimine, kus isegi vallasekretäri arvamust ei võeta kuulata,” hindas Võhmar koalitsiooni käitumist. Tema sõnul on praegu volikogus enamuses olev jõud, kuhu kuuluvad ka tema endised mõttekaaslased, võtnud kasutusele uue stiili. “See on selline tagaselja salatsemine − see on alatu,” sõnas Võhmar.

14. augusti volikogu istungil tuli koalitsioon ootamatult välja ettepanekuga muuta istungi päevakorda ning lisada sinna punkt vallavanema valimisest. Selle poolt oli 15 volikogu liiget. Tauno Võhmari neljaliikmeline fraktsioon Jõhvi Heaks hääletas aga selle vastu. Kui koalitsioon esitas vallavanema kandidaadiks Aivar Surva, siis Jõhvi Heaks kandidaadiks sai Võhmar, kes sai 8 häält Surva 11 vastu.

Lüganuse pretsedent

Juba pärast istungit kinnitas Võhmar, et kavatseb otsuse vaidlustada, kuna kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ütleb, et päevakord ja istungi materjalid tuleb volikogu liikmetele esitada neli päeva enne istungit. Samal ajal lubab Jõhvi valla põhimäärus istungipäeval päevakorda muuta ning seda on volikogu ka enne vallavanema valimist kokku kümnel korral teinud.

Samalaadne kohtuvaidlus toimus 2007. aastal vallavanema valimise tõttu Lüganusel. Seal asendati vallavanema kohusetäitja määramise punkt uue vallavanema valimise omaga. Üks volikogu liige vaidlustas selle, ent ei saanud siiski kohtus õigust. Tartu halduskohus leidis, et “halduse üldistest põhimõtetest tulenevalt  ei saa haldusakti tühistamist nõuda üksnes sel põhjusel, et haldusakti andmisel on rikutud menetlusnõudeid”. Kohus nentis, et halduspraktikas juba ammu kehtivate seisukohtade järgi toob menetlusnõuete rikkumine haldusakti tühistamise üksnes siis, kui need rikkumised mõjutasid või võisid mõjutada asja otsustamist. Kohtuotsuse kohaselt oli vallavanema valimine volikogu enamuse tahe, seega ei saanud kaebaja puudulik ettevalmistus vallavanema valimise küsimuses kuidagi volikogu otsust mõjutada.

Aivar Surva ütles, et ei teagi, kas tal on mõtet 1. septembrist vallamajja tööle tulla, kuna tema valimine on vaidlustatud. Kohus võib näiteks esmase õiguskaitse tagamiseks menetluse ajaks peatada volikogu otsuse vallavanema valimisest, ent siis on praegune vallavanem Vello Juhkov juba ametist lahkunud.

Võhmar koolijuhiks?

Samal ajal kui vallavanema valimise kaebus ootab kohtus menetlemist, tekkis vallavalitsuses teiste seas idee panna Tauno Võhmar Jõhvi gümnaasiumi direktoriks. See koht vabanes kevadel, kui Võhmari kauaaegne sõber ja mõttekaaslane Tiit Salvan direktoritoolist lahkus, töötades nüüd ühes ehitusfirmas.

Viimaseid päevi vallavanema ametis olev Vello Juhkov ütles, et palus uuel vallavanemal gümnaasiumi direktori küsimusega tegelemine enda peale võtta. Praeguseks on Juhkovi sõnul olnud mitmeid variante, kuid tema sõnul on kõige tähtsam, et kooliaasta saaks haridusasutuses tõrgeteta alata.

Surva pidas kõige mõistlikumaks lahenduseks, et direktori kohusetäitjana jätkab esialgu õppealajuhataja Liina Mihkelson ning siis tuleks ette valmistada ja läbi viia konkurss, et leida selle õppeaasta lõpuni direktor gümnaasiumile, kes jätkaks aga ka põhikooli direktorina uuest õppeaastast, kui Jõhvis hakkab tööle uus riigigümnaasium. “Ja Tauno võib kahtlemata sellel konkursil kandideerida,” sõnas ta.

Eeloleval kevadel riigikogu valimistel osaleda kavatsev Võhmar ütles, et ta oleks valmis koolijuhi kohta vastu võtma, sest see oleks talle põnev väljakutse ajal, kus valla kaks gümnaasiumi muutuvad aasta pärast põhikooliks. “Aga ma ei taha laskmata karu nahka jagada, sest otsustama peab vallavalitsus,” ütles Võhmar, lisades, et võimalusest direktori ametisse asuda tegid temaga juttu mõned vallavalitsuse töötajad.