Jõhvi uueks vallavanemaks saab Aivar Surva

18. august 2014 ERIK KALDA

Aivar Surva võttis pärast hääletamistulemuste selgumist volikogu esimehelt Niina Neglasonilt vastu lillekimbu ja õnnitlused, teades aga, et tema valimine vallavanema ametisse võidakse kohtus vaidlustada.

Jõhvi volikogu valis neljapäeval uueks vallavanemaks endise Mäetaguse vallavanema Aivar Surva, Jõhvi endine vallavanem Tauno Võhmar lubab otsuse vaidlustada.

Volikogu istungi algul teatas volikogu esimees Niina Neglason, et koalitsiooni ettepanekul täiendatakse päevakorda uue vallavanema valimise punktiga, kuna 14. augustil esitas vallavanem Vello Juhkov tagasiastumispalve.

Koalitsioon esitas uue vallavanema kandidaadiks Aivar Surva, kes eelmise aasta sügiseni oli 8 aastat olnud Mäetaguse vallavanem.

Võhmar kandideeris taas 

Survaga asus konkureerima kevadel vallavanema ametist loobunud Tauno Võhmar, kes aga enne hääletamist seadis kahtluse alla vallavanema valimise seaduslikkuse.

Esimene katse hääletamist läbi viia nurjus, sest ilmnes, et paaril hääletussedelil on vaid ühe kandidaadi nimi. Teisel katsel sai hääletamise tulemusena Aivar Surva 11 häält – sama palju, kui koalitsioonil on kohti volikogus – ning Tauno Võhmar 8 häält. Võhmari poolt hääletas lisaks tema 4-liikmelisele fraktsioonile veel  ärimees Nikolai Ossipenko valimisnimekiri Jõhvi – Meie Kodu.

Aivar Surva ütles Põhjarannikule pärast tema valimist vallavanemaks, et lihtne ei saa tal olema, kuna volikogus on koalitsioonil vaid üks enamhääl.

“Aga Jõhvi ei ole mulle võõras, sest tegime Mäetagusel Jõhviga väga palju koostööd ning see julgustas,” sõnas Surva ning lisas, et otsus pakkumine vastu võtta tuli kiirelt, sest palju talle mõtlemisaega ei antud.

Kui koalitsioon soovis opositsiooni vallavanema ootamatu valimisega neljapäeval üllatada, siis Võhmar sai sellest plaanist enne teada. Reformierakondlasest Surva tunnistas, et kohtus temaga päev varem ning rääkis parteikaaslasest Võhmarile, et kandideerib järgmisel päeval vallavanemaks. “Ma ei saanud teisiti käituda, see polnuks mõeldav,” sõnas Surva.

Alles sellel kevadel ise vallavanema ametist loobunud Võhmar selgitas oma uut kandideerimist muutunud oludega. Veel suve hakul, enne puhkusele minekut, oli ta enda sõnul kindel, et suudab koalitsioonist enda fraktsiooni tuua viis inimest, ent väidetavalt üks ei pidanud esmasest kokkuleppest kinni, jäädes truuks koalitsioonile, ning nüüd on seal lisaks Võhmarile endale Elle Seliverstova, Ilmar Aun ja endine abivallavanem Eduard Rae. Kui sellele liita 6 kohta, mis kuuluvad samuti Võhmarit toetavale Ossipenko leerile, jääb täpselt üks hääl puudu, et võimuvanker Võhmari kasuks pöörata.

Survale umbusaldust ei avalda 

Võhmar tunnistas, et tema plaanist hakata palgaliseks volikogu esimeheks, mille kulu katnuks ühe abivallavanema koha kaotamine, ei saanud asja ning seetõttu soovis ta taas vallavanemaks saada.

“Praegu on minu jaoks totter olukord,” sõnas ta, põhjendades öeldut asjaoluga, et on lubanud Reformierakonna ridades kandideerida riigikogu valimistel järgmisel kevadel. Kui ta nüüd enda sõnul võtaks vastu töökoha mõnes eraettevõttes, siis oleks ta avalikkuse eest pool aastat varjul, mis võib aga nullida tema võimalused parlamendivalimistel head tulemust saada. Samas ei taha ta enda sõnul valimisteni tegevusetult kodus “näppu imeda”.

Uue vallavanema kohta sõnas Võhmar: “Aivar saab kindlasti hakkama.” Põhjaranniku küsimusele, kui kaua Survale aega antakse, enne kui esimene umbusaldusavaldus esitatakse, kinnitas eksvallavanem: “Mina ei esita Aivarile kunagi umbusaldust.” Küll aga ei välistanud ta seda volikogu esimehe Niina Neglasoni suhtes, kui jõujooned volikogus muutuma peaks. Ent tema sõnul on praegu olukord selline, kus ta ei näe võimalust jõudude vahekorda kuidagi kallutada.

Võidakse minna kohtusse

Küll aga kinnitas Võhmar, et tõenäoliselt esitab tema fraktsioon vallavanema valimise tulemuste tühistamiseks halduskohtule kaebuse, sest see oli tema arvates seadusevastane.

Nimelt ütleb kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, et volikogu kokkukutsumisel tuleb kutses ära näidata arutusele tulevad küsimused ja kutse peab olema volikogu liikmetele teatavaks tehtud vähemalt neli päeva enne volikogu istungit. Kutsega koos tehakse seaduse järgi volikogu liikmetele kättesaadavaks istungi materjalid.

Jõhvi valla põhimäärus aga ütleb, et päevakorda võib muuta ka istungi algul.

Volikogu esimees Niina Neglason tunnistas, et põhimäärus on seadusega vastuolus, kuid lisas, et see pole esimene kord, kus kiireloomulised küsimused on samal päeval volikogu istungi päevakorda pandud.

Aivar Surva asub ametisse 1. septembrist.

Neljapäevasel istungil esitas koalitsioon umbusaldusavalduse eelarvekomisjoni esimehele Ljudmila Jantšenkole ning volikogu aseesimehele Tiit Lillemetsale, kes mõlemad kuuluvad valimisliitu Jõhvi – Meie Kodu. Umbusaldushääletus peaks toimuma järgmisel istungil septembris.