Põhjarannik 7. augustil

6. august 2014 

Risto Lindeberg pakkus pärast tema ebaseaduslikku koondamist linnale kohtuvälist lahendit, kuid kui volikogu sellega ei nõustunud, tõusis hüvitise summa algsest oluliselt kopsakamaks.

* Kuigi Kohtla-Järve linn kaotab ühistranspordiliinidel tänasest sõidusoodustused jõhvilastele, kel need seni olid, lubab vallavalitsus vähekindlustatud isikutele sõidukulud siiski tagantjärele osaliselt või täielikult kinni maksta.

* Augustist hakkas Narvas kehtima korraldatud jäätmeveo süsteem, nagu seda nõuab seadus. Enamik linna korteriühistuid praeguseks juba sõlminud vajalikud lepingud Ekoviriga, kes võitis jäätmeveohanke järgnevaks kolmeks aastaks. Aiamaapidajatega edeneb asi aga aeglasemalt.

* Kiviõli linn kaotas lõplikult kohtulahingu endise abilinnapea Risto Lindebergiga, kellele peab linn nüüd maksma kopsaka hüvitise ning tasuma ka kohtukulud. Nii Tartu halduskohus kui Tartu ringkonnakohus tunnistasid Kiviõli abilinnapea Risto Lindebergi koondamise 2012. aastal ebaseaduslikuks. Kuna Lindeberg koondati, hoolimata sellest, et tema laps oli koondamise hetkel alla kolmeaastane, ning talle ei pakutud ka asenduskohta, pidi linn vastavalt halduskohtu otsusele maksma talle välja kuue kuu töötasu ehk ligi 7000eurose hüvitise. Sellele lisanduvad veel ligi 500eurosed õigusabikulud esimesest kohtuastmest ning ligi 300 eurot, mis on kulunud õigusabile teise astme kohtus.