Kohtutäitur mõisteti süüdi ja vallandati

30. juuli 2014 ILJA SMIRNOV

Sillamäe AS Norwes Metalli suhtes algatati täitemenetlus veel enne, kui kohtuotsus jõustuda sai. Kohus käitus tõtakalt ja täitur ei vaevunud kontrollima otsuse kehtivust.

Narvas kontorit pidav pealinna kohtutäitur Terje Tšapis jäi ametist ilma, pärast seda kui kohus leidis, et ta arestis Sillamäe ettevõtte vara põhjendamatult. Selgus, et probleem oli ühes valel ajal löödud pitsatis.

Tallinnas ja Narvas tegutsenud kohtutäitur Terje Tšapis sai kriminaalkorras karistada vara ebaseadusliku arestimise eest. Tõsi, esialgu tunnistas Viru maakohus prokuratuuri süüdistuse põhjendamatuks, ent Tartu ringkonnakohus tühistas esimese astme kohtu otsuse ja mõistis Tšapise süüdi.

Talle määrati karistuseks rahatrahv 5620 eurot ja 80 senti.

Riigikohus ei võtnud 11. juulil Tšapise kaebust menetlusse ja kohtuotsus jõustus. Paar tööpäeva hiljem vabastas justiitsminister kohtutäituri ametlikult ametist.

Kohtutäitur sai karistada selle eest, et arestis 2009. aastal Sillamäe ettevõtte AS Norwes Metalli varad. Hilisemas kriminaalasjas Tšapise enda vastu tunnistati ettevõte kannatanud pooleks.

Süüdimõistetud ja vallandatud Tšapis meediale kommentaare ei anna.

Tähtis pole pitsat, vaid asja olemus

Norwes Metalli huvisid kaitsev advokaat Igor Sumarok jutustas Põhjarannikule, et 2009. aastal leidis aset tavaline ärivaidlus kahe ettevõtte vahel: Norwes ostis metalli ühelt Eesti-poolselt tarnijalt ja neil tekkis milleski lahkarvamus.

Vaidlus osutus tõsiseks ja selle hind oli kõrge, kuid kõik lahenes samal aastal kokkuleppega, mille pooled allkirjastasid otse kohtusaalis. Ent kolm kuud varem leidsid aset Sumaroki sõnul vastuolulised toimingud: kohtuametnik lõi Norwes Metalli kahjuks tehtud otsusele pitsati, kuigi samal hetkel tehti registrisse märge edasikaebamise kavatsusest.

“Kui dokumendil on pitsat, alustab kohtutäitur menetlust,” selgitab advokaat. “Ka sel puhul alustas täitur menetlust, kuid ei vaevunud tegelikkust kontrollima.”

Sumarok leiab, et jutt on juriidilisest nüansist, mille tähendust Terje Tšapis alahindas: ta poleks tohtinud rahulduda pitsatit kandva dokumendiga, vaid oleks pidanud kontrollima, kas kohtuotsus on tõesti jõustunud. Selle tagajärjel sattus alusetult aresti alla Norwes Metalli vara, mille väärtus ületas kordades hageja nõuet. Ja alles peatselt järgnenud vaidlevate poolte kokkulepe päästis Sillamäe ettevõtte kindlast lõpust.

“Ebaloogiline ja häiriv”

Praegu jätkavad Narvas tööd kaks kohtutäiturit. Üks neist − Andrei Krek − ütles korrespondendile, et tema arvates on see Narva jaoks täiesti piisav arv.

Samal ajal, märkis ta, on koormus kasvanud, sest pärast Terje Tšapise vallandamist tuleb tema toimikud üle võtta.

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja aseesimees Mati Kadak ütles Äripäevale antud kommentaaris, et peab lõplikku kohtuotsust Terje Tšapise suhtes tõtakaks. Kadaku sõnul ei ole juhtumi lahendus päris õige, kui alguses mõistab kohtunik süüdistatava täielikult õigeks ja hiljem vastupidi täies ulatuses süüdi. Olukorra teeb pentsikumaks ka riigikohtu käitumine. Kadak ootas, et riigikohus oleks Tšapise juhtumi menetlusse võtnud ja öelnud midagi, kuid lõplik tulemus jääb koja esindajale ebaloogiliseks ja häirivaks.