Ükskõiksuse musternäidis

30. juuni 2014 

Enamik Kohtla-Järve volikogu saadikuid näitas taas, et neil on tegelikult linna käekäigust ükskõik.

Kuigi eile jõudis volikogu ette erakordne negatiivne lisaeelarve, millega kärbiti kavandatud kulusid ligemale poole miljoni euro võrra, ei pidanud paljud komisjonid selle küsimuse arutamiseks vajalikuks isegi kokku tulla. Vaid eelarvekomisjonil oli pool tundi enne istungit lühike koosolek, kus linnavalitsusest tulnud eelnõule oma formaalnedobroo anti.

Ka istungi ajal oli ainsaks, kes linnavalitsust küsimustega pinnis ja püüdis selgusele jõuda, miks nimelt just selliseid kärpeid on otsutatud teha, Kohtla-Järve volikogu põline aunaaskel Eduard Odinets. Ülejäänutel polnud ei sooja ega külma, miks ja kui palju võetakse  raha vähemaks raamatukogudelt, lasteaedadelt, huvikoolidelt ja teistelt asutustelt.

Iga omavalitsus, aga sama hästi ka riigi valitsus, rääkimata ettevõtetest, võib tulude planeerimisel eksida. Laekumisi mõjutavaid tegureid  on palju ja neid kõiki ei suuda ette näha ka väga hästi makstud analüütikud.  Küll on aga sellises olukorras vajalik põhjalik arutelu ja kes seda veel peaks tegema, kui mitte linnakodanike poolt volikogusse valitud inimesed.  Kärped puudutavad ju väga paljusid elanikke.

Arvestades praegust maksude laekumise sugugi mitte head tõotavat trendi, peaksid volikogu komisjonid juba praegu palehigis töötama erisuguste lahendusvariantide kallal, kui olukord peaks muutuma veelgi hullemaks. Aga miks mitte murdma pead ka selle üle, kuidas olukorda parandada ning meelitada linna rohkem ettevõtlust ja tööd.

Kohtla-Järve saadikutel on aga märksa mugavam olla kõigest linnavalitsusest tulnud ettepanekute õigusaktideks vormistajaks ja nautida puhkust kuni augusti lõpuni.