Kehva maiguga lugu

18. juuni 2014 

Volikogu kavatsus suurendada lisaeelarves 7000 euro võrra toetust ühele kultuuriüritusele ei ole iseenesest midagi erakorralist. Jõhvis juba mitmendat aastat toimuv folkloorifestival “Slaavi valgus” on suur sündmus, mis rikastab maakonnakeskuse kultuuriürituste poolest küllaltki vaest suve.

On arutelu koht, millise summaga seda eraettevõtjate korraldatavat pidu valla eelarvest peaks rahastama. See peaks olenema eelkõige vallas kehtestatud ürituste toetamise korrast ja rahalistest võimalustest.

Pääsu pole ilmselt ka otsustajate subjektiivsetest inimlikest eelistustest: ühed peavad tähtsamaks folkloori, teised balletti, kolmandad punkrokki. Kõigile nagunii ei jätku ja rahuolematuid on alati.

Ent selle loo teeb magedaks asjaolu, et folkloorifestivali peakorraldaja Dmitri Smirnov on samal ajal ka vallavolikogu liige. Ei ole mingi saladus, et Jõhvis puhkenud võimutüli järel on praegu volikogus moodustumas uued jõujooned ja iga saadiku häälel kallis hind. Kevadel tollase vallavanema Tauno Võhmari selja taga moodustunud koalitsioon vajab kindlust, et keegi nende seast Võhmari ja Ossipenko leeri poole hoidma ei hakkaks.

Selle taustal lõhnabki eriti kehvasti kavatsus erakorraliselt ja kehtivat korda eirates mitmekordistada toetust Smirnovi üritusele.

Poliitika peab lisaks aus olemisele ka aus näima. Kui praegune võimuliit seda põhimõtet ei järgi, siis kipub ta ise võtma malli ühes naaberlinnas aastaid viljeldavast “jaga ja valitse” poliitikast, mille sissetungi eest nad Jõhvit kaitsta tahavad.