Koalitsioonist ja vastasseisust Jõhvis

7. juuni 2014 NIINA NEGLASON, Jõhvi vallavolikogu esimees

“Iga inimene teab, et teised teda hinnates eksivad, aga ta ei tea, et ka tema eksib teisi hinnates.”

( André Maurois, Prantsuse kirjanik)

Miks ei ole ma seni esitanud avaldust Jõhvi volikogu esimehe kohalt lahkumiseks, vaatamata sügisesele kokkuleppele vabastada koht ametist lahkuvale vallavanemale?

Miks loodi Jõhvis koalitsioon ja seda vaatamata valimisliidu Jõhvi Heaks juhi Tauno Võhmari tehtud otsusele koalitsiooni mitte luua?

Kindlasti on samalaadseid küsimusi viimasel ajal tekkinud teisigi. Jõhvi volikogus loodud koalitsioonil ei ole põhjust varjata ei oma eesmärke ega tehtut. Alljärgnevalt mõned põhjused ja selgitused toimunu kohta.

Minu jätkamine volikogu esimehena pärast Tauno Võhmari naasmist volikogusse on koalitsiooni liikmete tahe. Samas ei ole mitte keegi koalitsiooni liikmetest kunagi öelnud, et Tauno Võhmar oleks olnud halb vallavanem. Ta on teinud oma tööd pühendumusega ja teinud seda hästi. Volikogus olnud kaaslased valimisliidust tagasid ettepanekute sujuva heakskiidu volikogus ning võimaldasid vallavalitsusel vabalt tegutseda. Meie koalitsioonis puudub autoritaarne ja ainuisikuline juhtimine. Kõik meie otsused on läbi arutatud ja lahkhelide kujunemisel ka läbi hääletatud.

Praeguseks on kogu viha pööratud enamjaolt minu isiku vastu, vaatamata sellele, et loodud on 15-liikmeline koalitsioon, mille koosolekutel toimuvad arutelud, millesse on kaasatud kõik selle liikmed. Miks püütakse jätta muljet koalitsioonist, kus on 14 teovõimetuks tunnistatud isikut, kellele olen eestkostjaks määratud just mina? Tegu on asjalike ja täiesti teovõimeliste inimestega.

Juba esimestel koosolekutel ja aruteludel valimisliidu Jõhvi Heaks liikmete vahel selgus tõsiasi, et vaatamata meie esinumbri Tauno Võhmari väitele “kunstlikult loodud seina” mõttetusest, välistas ta samas ise koostöö nii sotsiaaldemokraatidega (3 inimest) kui Keskerakonnaga (2 inimest). Seega oleks justkui sõbralikult toimivas volikogus ilma koalitsiooni loomata toiminud varjatud koalitsioon nimekirjade Jõhvi Heaks ja valimisliidu Jõhvi − Meie Kodu vahel. Valimisliidu liikmetele oli selline lahendus üllatuseks.

Kuigi Tauno Võhmar on pidevalt väitnud, et ta ei ole mitte mingeid kokkuleppeid sõlminud, selgub Põhjarannikut (31.05.2014, intervjuu Tauno Võhmariga) lugedes, et kokkulepe sõlmiti Jõhvi − Meie Kodu ja ainuisikuliselt Tauno Võhmari vahel juba valimiste ajal.

Mida võib eelneva valguses tegelikult tähendada Tauno Võhmari samas Põhjaranniku intervjuus väljaöeldud justkui juhuslik mõte Jõhvi ja Kohta-Järve Ahtme linnajao võimalikust ühendamisest? Võimalik, et ka neid küsimusi on oma valimisliidu asemel arutatud hoopis aastaid Kohtla-Järvet mõjutanud ning nüüd uusi plaane pidavate isikutega. Koalitsioon aga ühendab volikoguliikmeid, kes püüavad säilitada Jõhvile omaseid väärtusi: demokraatlikku ning omakasupüüdmatut juhtimist, ausat ümberkäimist eelarverahaga ja pidevat arengut, mitte tüürimist pankroti poole. Arvestades praeguseks välja kujunenud olukorda, ei ole Kohtla-Järve küll see omavalitsus, kellega Jõhvi liituda võiks.

Tõekspidamiste valguses tekitas koalitsioonis pahameelt ka Tauno Võhmari suur palgasoov volikogu esimehe ametisse asumise korral − 2500 eurot kuus (praegu on hüvitise suuruseks 700 eurot kuus). Kogu respekti juures Tauno Võhmari vastu ei saa pidada normaalseks vallavalitsuse ja volikogu seni ideaalselt toiminud tööjaotuse muutmist ühe inimese isiklikest plaanidest ja tahtest lähtuvalt. Volikogu esimehe tööd võetakse enamikus väiksemates omavalitsustes aukohusena. Ei mina ega ka eelmine Jõhvi volikogu esimees Kaarel Pürg ole konkureerinud kunagi kõige tublima volikogu esimehe tiitlile, kuid me oleme püüdnud endast anda parima. Ei saa kuidagi mööda minna ka kunagisest volikogu esimehest Vallo Reimaast, kes tolle aja kohta tegi maksimaalselt palju meie Jõhvi heaks, olles ise põhitööl koolijuhina ja tehes volikogu tööd väikese hüvitise eest.

Praegu näeb koalitsioon esmase ülesandena uue vallavanema leidmist, kes tagaks Jõhvi vallavalitsuse stabiilse juhtimise Euroopa Liidu toetusprogrammide uue eelarveperioodi lävel. Juba koostöös komplekteeritud vallavalitsusega jätkame oma tööd Jõhvi arengukavast lähtudes. Kindlasti ei ole koalitsiooni eesmärk vanu vigu otsida, midagi lammutada või kedagi lahkuma sundida. Raskused ongi selleks, et neid ületada!