Lüganuse ei näe Moldovas teist kruusakarjääri

30. mai 2014 GERLI ROMANOVITŠ

AS Kiviluks, kes toimetab Suurkõrtsi lubjakarjääris, ei saanud volikogult luba geoloogilisteks uuringuteks Moldovas, kus ettevõte on huvitatud kruusa kaevandamisest.

Lüganuse volikogu, kes oma märtsi istungil keeldus ASile Kiviluks andmast luba geoloogiliste uuringute tegemiseks, ei taganenud oma otsusest ka pärast ettevõtja vaide esitamist, rõhudes elanike vastasseisule. 

20. märtsil toimunud istungil võttis Lüganuse volikogu küsimuses, mis puudutas arvamuse andmist Moldova uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlusele, seisukoha, et nad keelduvad uuringuloa andmisest. Tulenevalt ASi Kiviluks esitatud vaidest märtsi otsusele, arutas volikogu sama küsimust uuesti mais ning jäi samale seisukohale – ehkki tegemist on ainult uuringu, mitte kaevandamisega, võeti kohe selgelt eitav seisukoht.

Pigem elukeskkonnale mõeldud alad

“Ehkki praegu küsiti luba ainult uuringuteks, ütleb talupojamõistus, et uuringuid ei tehta selleks, et need riiulis seisaksid, vaid eesmärgiga kaevandada,” ütles Lüganuse vallavanem Allar Aron.

Lüganuse vald põhjendas oma keeldumist sellega, et kehtivas teemaplaneeringus, mis on avalikult kinnitatud dokument ja mis annab aluse inimestel eeldada, et seda peetakse silmas, jääb Moldova uuringuruumi teenindusala väärtuslike maastike nimekirja. “Pigem peaks see ala, mis jääb Tallinna-Narva maanteest mere poole, olema piirkond, mida kasutatakse kas elamu- või turismiarenduseks,” ütles Aron.

Moldovas juba kaevandab kruusa OÜ Kiviõli Keemiatööstus ja kuna selle karjääri varud ei ole ammendatud, pole uue loomine otstarbekas.

Vallavalitsus korraldas enne viimast istungit ka rahvakoosoleku, kus räägiti võimalikust kaevandamisest ja uuringuloa andmisest, ning inimesed olid selgel seisukohal, et uut karjääri Moldovasse tulla ei tohiks. Aroni sõnul on see suurim kaalukeel keeldumise jõusse jätmisel ja sellest faktist lubas lähtuda ka kohal olnud Kiviluksi esindaja.

Asi liiga värske

Kiviluksi juhataja Enn Kikas ütles Põhjarannikule, et nad said volikogu otsuse vaide kohta kätte alles teisipäeval ning seetõttu ei ole neil veel seisukohta, mis saab edasi.

Eesmärk, miks luba uuringuteks taheti, on soov kaevandada Moldovas teedeehituseks vajalikku kruusa. “See on kohalike teede, sealhulgas ka omavalitsuse teede tarbeks,” ei näinud Kikas kaevandamises midagi halba. Kunagi on seda ala uuritud, Kiviluks oli valmis tegema lisauuringuid, et ala võimaluse korral kasutusele võtta.

“Meil on mitmeid kaevandusi üle Eesti ning alati oleme omavalitsusega kokkuleppele saanud ja vastuseisu pole olnud,” ütles Kikas.

Kiviluksil on Lüganuse vallas juba üks karjäär. See lubjakarjäär tuli elanike ja valla vastuseisust hoolimata. Lisaks on karjääri lähedal elavad inimesed olnud hädas lõhkamistöödega, mille puhul ei hoita kinni lubatud ajagraafikust.

“Me kõik tahame hästi elada, aga kui me midagi teha ei luba, siis ei ole see ju võimalik,” ütles Kikas.