Umbusaldused keerasid võimu Lüganusel pea peale

13. mai 2014 GERLI ROMANOVITŠ

Lüganuse volikogu esimehe Marja-Liisa Veiseri sõnul ei ole tema umbusaldamise põhjuseks koostöötahte puudumine, sest mitmesuguseid ettepanekuid laiapõhjaliseks koostööks on Jõevalla valimisliidu liikmetele tehtud korduvalt.

Eile vabastati umbusaldusega ametist neli viiest Lüganuse vallavalitsuse liikmest, nende seas kaks abivallavanemat. Järgmisel istungil on tule all volikogu esimees ja aseesimees.

Kümneliikmeline Lüganuse koalitsioon, kuhu kuulusid lisaks valimisliidu Hooliv Vald viiele liikmele kolm keskerakonna ning kaks valimisliidu Ole Meiega liiget, lagunes eilsel umbusaldushääletusel, kus kaheksa poolthäält viisid ametist neli vallavalitsuse liiget. Peale Virje Härmi ja Aivar Karoni kaotasid töö abilvallavanemad Arno Rossman ja Annika Kapp.

Umbusaldusavaldust toetasid Jõevalla valimisliit, valimisliidus Hooliv Vald volikokku pääsenud endine Püssi linnapea Enno Mägar, keskerakonna esindaja Mart Kivistik ning valimisliidu Ole Meiega liige Juho Põld.

Halvab töö 

Lüganuse vallavanema Allar Aroni sõnul tähendas umbusaldamine seda, et vallavalitsus lakkab töötamast. Kantselei jääb küll ametisse, kuid otsustusorgan kui selline on rivist väljas ja sinna on alles jäänud ainult üks liige. See tähendab, et vallavalitsus ei saa välja anda näiteks ehituslubasid ega määrata sotsiaaltoetusi.

Aroni kinnitusel on ta vähemalt esialgu valmis ametis jätkama. Milline saab olema tema uus meeskond ning millal see kinnitatakse, ei osanud ta ennustada. “Tublisid inimesi on küll, aga kas nad on ka valmis vallavalitsusega liituma nii ebakindlas olukorras,” kahtles Aron, et inimeste leidmine lihtne saab olema.

Vallavanema sõnul ei ole umbusalduse taga vallavalitsuse liikmete kehv töö, vaid koosmeele puudumine volikogus. “Esimese asjana tahaksin just eri pooled ühise laua taha saada,” kinnitas ta.

Koostöö puudub

Eilsel volikogu istungil anti üle ka uued umbusaldusavaldused. Seekord volikogu esimehele Marja-Liisa Veiserile ja volikogu aseesimehele Andrus Kütile.

Avalduse üle andnud Jõevalla valimisliidu liige Enno Vinni ütles, et volikogu juhtkonnale umbusalduse avaldamise peamiseks põhjuseks on koostöö puudumine volikogus.

Marja-Liisa Veiser ütles talle esitatud avaldust kommenteerides, et umbusalduslaine ei tulnud neile mingi üllatusena ja nende esitamine oli ainult aja küsimus. “Opositsioonis olles on Jõevalla fraktsioon kinnitanud, et sellega ei ole umbusaldusavaldused veel lõppenud. Loodan, et samasuguse innuga hakatakse ükskord tegelema ka vallakodanike küsimuste ja muredega ning asutakse koostööle valla arengut puudutavates olulistes küsimustes,” ütles ta ning lisas, et süüdistus koostöötahte puudumises on ülekohtune. Pigem sai määravaks revisjonikomisjonile antud ülesanne kontrollida endise Maidla valla juhtide tegevust, mis on tekitanud hulgaliselt küsimusi, näiteks uurida kaks päeva enne valimisi moodustatud OÜ Maidla Varahalduse õiguspärasust.

Volikogu aseesimehe Andrus Küti sõnul pole saladuseks, et tema puhul sai saatuslikuks Järve Biopuhastuse nõukogu liikme koht, mis väidetavalt olevat mingi kokkuleppe kohaselt pidanud kuuluma Enno Mägarile.