Otsides vallavanemat

22. aprill 2014 

Ametist lahkuv Jõhvi vallavanem Tauno Võhmar kaalus kaua, keda kutsuda endale mantlipärijaks, kui ta ametist lahkub. Eks selline järglase määramine võis paljudes küsimusi tekitada, sest meie ühiskonnas peaks see justkui olema volikogu otsustada, kes ja kuidas vallavanemaks valitakse. Aga Võhmarist võib ka aru saada. Olles kaheksa ja pool aastat ametis, õppis ta kindlasti hästi tundma paljusid inimesi ning puutus kokku kõiksuguste olukordadega, mis võivad ühes piirkonnakeskuse staatust omavas omavalitsuses ette tulla.

Ja Võhmar pole Jõhvi jaoks mitte vähe teinud, selleks piisab linna peal vaid üks põgus tiir teha. Seetõttu on tal kindlasti õigus avaldada arvamust järgmise vallavanema küsimuses.

Viimaste valimiste järel on Eestis palju niinimetatud elukutselisi vallajuhte tööta jäänud, on neid meilegi Ida-Virumaale nii mõnigi omavalitsus mujalt importinud. Ja üha rohkem lähevad moodi konkursid, kus vallavanem leitakse mitmesuguseid võistlusvoore korraldades.

Eks räägitakse konkursi võimalikkusest Jõhviski. Miks ka mitte? Kuid siinkohal ei maksa unustada, et Jõhvi ei ole lihtsalt üks vald nagu iga teinegi, vaid tal on Tartu, Tallinna ja Pärnu kõrval piirkonnakeskuse staatus. Nende suurtega on Jõhvil kogu aeg olnud raske võistelda, sest kaalukategooria on hoopis teistsugune. Ent peab sammu pidama ja seetõttu tuleb Jõhvis mõelda võimalikult suurelt, et oma regionaalkeskuse roll välja vedada. Ja siin oleneb vallavanema võimekusest väga palju.