Nukker prognoos

9. aprill 2014 

Kui statistikaameti sel kevadel tehtud rahvastikuprognoos peaks ligikaudugi täppi minema, siis 2040. aastal elab Ida-Virumaal umbes 40 000 inimest vähem kui praegu.

See on peaaegu terve praeguse Kohtla-Järve jagu inimesi. See linn ise peaks järgneva veerandsajandi jooksul kaotama umbes kolmandiku elanikkonnast. Enam-vähem sama saatus tabab ka Narvat, Sillamäed ja Jõhvitki. Praegusesse maakonnakeskusesse peaks jääma napilt üle 8000 inimese.

Muidugi on nii pikalt ettepoole vaatavate ennustuste puhul väga palju küsitavusi. Arvestatakse küll hulganisti teadaolevaid tegureid, ent valemisse pole võimalik panna ettenägematuid asju, mis võivad olukorda oluliselt mis tahes suunas muuta. Venemaa arengud, Euroopa Liidu pagulaspoliitika, põlevkivi kasutamist reguleerivad normid on vaid mõned neist, mis võivad olulisel määral mõjutada Ida-Virumaa rahvastiku arvu tulevikus. Millised on Ida-Viru väljavaated näiteks siis, kui Venemaa ja Euroopa Liidu vahele peaks tekkima uue külma sõja aegne raudsein?

Sellest hoolimata on tegu tugeva signaaliga, et praeguste teadmiste juures on Eestisse jäämas vaid kaks tugevat tõmbekeskust – Tallinn ja Tartu. Vaid need linnad suudavad vältida elanike vähenemist. Selle prognoosi kohaselt peaksid harjumaalased 2040. aastal moodustama koguni poole Eesti rahvastikust.

Vastuste leidmine küsimusele, millisel moel muuta Ida-Virumaa Eesti kolmandaks suuremaks tuleviku tõmbekeskuseks, peaks olema siinsete omavalitsusjuhtide üks peamisi ühiseid teemasid.