Lüganuse vallamaja saab teise korruse

27. märts 2014 GERLI ROMANOVITŠ

Lüganuse vallamaja peab pärast ühinemist mahutama senisest oluliselt rohkem ametnikke, aga ka volikogu liikmeid ning ruumikitsikuse probleemi lahendamiseks tahetakse maja teisele korrusele teha lisatöökohti. Pilt on tehtud Lüganuse volikogu istungil.

Lüganuse vald kulutab 65 000 eurot selleks, et ehitada vallamaja teine korrus välja nii, et kõik ametnikud mahuksid tööle ühte hoonesse. 

Uuest aastast kolme omavalitsuse ametnikud ühte majja kolinud Lüganuse vald vaevleb ruumikitsikuses ning ametnikud on ära jagatud kahte hoonesse. Vallamajas töötab praegu 14 ametnikku, arengu- ja planeeringu- ning majandusosakond on täies koosseisus aga Lüganuse keskkooli kõrvalhoones, kus enne asus koolieelse lasteasutuse üks rühm.

Jääb kitsaks 

“Ega töötingimused kiita ole,” tunnistas Lüganuse vallavanem Allar Aron, et kahe maja vahet jooksmine on ebamugav nii töötajatele kui vallas asju ajamas käivatele inimestele. Viimaseid on keeruline ka kohale juhatada. Lisaks peavad neli inimest töötama ühes ruumis.

Vallavalitsus on eelarvesse planeerinud 65 000 eurot vallavalitsuse teise korruse väljaehitamiseks. Aroni kinnitusel luuakse teisele korrusele viis töökohta ning kogu katusealust kasutusele ei võeta.

Milliseks kujuneb ümberehituse maksumus, saab selgeks pärast seda, kui tehtud on projekteerimine ning hange. Keerulisemaks teeb ehitustööd see, et maja kuulub muinsuskaitse alla. Töödega loodetakse valmis saada selle aasta jooksul.

Vallavanema sõnul on ka praegusel 14 ametnikul vallamajas kitsas ning enne teise korruse väljaehitamist on mõistlik kogu ruumilahendus üle vaadata. Praegu töötavad kolm sotsiaaltöötajat ühes ruumis, ka pearaamatupidaja töötingimused pole kõige paremad, sest läbi tema kabineti käib kogu finantsosakond.

Vallamaja esimesele korrusele ümberehitus- ja remonditöid planeeritud ei ole ning Allar Aroni sõnul pole selleks ka otsest vajadust. Ruumide kohendamisega tegeleti eelmisel aastal, kui sai selgeks, et ühinenud omavalitsus hakkab kasutama Lüganuse vallamaja. Toona laiendati vallavalitsuse juures ka parklat.

Valikute küsimus 

Selle peale, kas on otstarbekas teha kulutusi olukorras, kus Lüganuse oli hädas eelarves olevate kulude katmisega ning püüdis leida erisuguseid võimalusi kokkuhoiuks, ütles vallavanem, et see, kas ja kui palju investeerida vallavalitsuse töötingimuste parandamisse, on valikute küsimus.

“Nende inimeste tööst sõltub palju ja meie peame sellesse investeerimist otstarbekaks. Lisaks muudab see elu mugavamaks vallakodanikele,” ütles ta ning lisas, et kooliruumid on vallavalitsuse kasutusse antud ajutiselt ning pärast ametnike väljakolimist võtab need üle pikapäevarühm.

Lüganuse vallavalitsuse arengu- ja planeeringu- ning majandusosakonnas on praegu neli inimest: abivallavanem Arno Rossman, keskkonnaspetsialist Krisli Kaldaru, maa- ja planeeringuspetsialist Anne Liinak ning ehitusspetsialist Ants Kangro. Täitmata on arendusspetsialisti ametikoht.

Viimase leidmiseks korraldati aasta alguses konkurss, kuid kuna selle võitnud inimene sai enne tööleasumist parema pakkumise ja loobus sellest kohast, jäeti arendusspetsialisti koht vabaks. “Kokkuhoiu mõttes jätame selle ametikoha esialgu täitmata,” ütles Allar Aron.