Raske võitlus salasuitsuäri draakoniga

27. märts 2014 

Uue võimuliidu lubaduste täitmisel mängib väga olulist rolli maksu- ja tolliamet.

Alkoholi- ja tubakaaktsiisi plaanitust suurem tõus toob riigieelarvesse lisaraha vaid sel juhul, kui maksuametil õnnestub senisest tõhusamalt tõkestada eelkõige salatubaka levikut. Samas on reegliks, et mida suuremad numbrid  ilmuvad legaalsete  sigaretipakkide  hinnasildile, seda suurematesse kõrgustesse kerkib mustal turul tegutsejate motivatsioon ja teenimisvõimalus.

Ilus oleks ju mõelda, et Eesti inimeste teadlikkus on tõusnud ja üha rohkem on neid, kes loobuvad kuritegelikku äri toetamast salasuitsude ostmisega. Kahjuks ei näita turu-uuringud selles märkimisväärseid positiivseid nihkeid. Piiriäärsetes piirkondades, nagu on Ida-Virumaa, ulatub salasuitsude osakaal ligemale 50 protsendini.

Aktsiiside kergitamise suurem võit võiks seisneda selles, et kui koos ametlike tubakatoodete hinna tõusuga ei jäta võimalust hinna kergitamiseks kasutamata ka must turg, siis otsustab rohkem inimesi suitsetamisest üldse loobuda. See on hea nende tervisele ja kaugemas  tulevikus peaks see vähendama ka riiklikke ravikulusid. Ent aktsiiside tõusust loodetud rahaline kate võimulolijate lähiaastateks antud lubadustele jääks siiski vaid unistuseks.

Seega tuleb loota, et maksu- ja tolliamet võtab sigaretismugeldajad senisest veelgi karmimalt ette. Aga selleks on juba ainuüksi preventiivses mõttes vaja ilmselt ka rangemaid karistusi selle kuriteoliigi harrastajatele. Muidu raiud piltlikult öeldes lohel ühe pea maha, aga kaks tuleb asemele, kuna nõudlust jätkub.