Uus võimuliit lubab uuendada Ida-Viru tegevuskava

21. märts 2014 ERIK GAMZEJEV

Sisekaitseakadeemia on seni käinud Ida-Virumaal endale reklaami tegemas. Kas see õppeasutus ka siia maakonda kolib, oleneb sellest, kas äsja moodustatud koalitsioon erinevalt eelmisest vaid selle küsimuse kaalumisega tegeleb või jõuab ka otsuse tegemiseni.

Eesti riiki valitsema asuvad Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond lubavad eile sõlmitud koalitsioonileppes uuendada Ida-Viru tegevuskava ning hoida elus kolm aastat vindunud plaani tuua maakonda sisekaitseakadeemia.

Ida-Viru probleemide lahendamise tegevuskava koostas üle-eelmine valitsus siseminister Marko Pomerantsi eestvedamisel 2010. aastal. Ent kuna paljusid kirja pandud plaane ei seotud riigieelarvega, siis ongi see tegevuskava suures osas jäänud deklaratiivseks dokumendiks.

Rohkem konkreetsemaid plaane

Eile sõlmitud sotside ja Reformierakonna koalitsioonileppes on kirjas, et Ida-Virumaa strateegiat ja tegevuskava uuendatakse. Uue võimuliidu moodustamise läbirääkimiste laua taga olnud tulevase haridus- ja teadusministri Jevgeni Ossinovski sõnul on oluline, et Ida-Viru tegevuskava vaidluste järel leppesse siiski sisse kirjutati.

“Ma leian, et seda tegevuskava tuleks muuta märksa lühemaks ja konkreetsemaks ning panna sinna vaid need asjad, mida on reaalne ära teha,” sõnas ta. “Ma ei näe mõtet teha taas üldsõnalist kava, mille täitmise kinnituseks toovad kõik ministeeriumid igal aastal tegevusi, mis nagunii toimuvad või pole sisuliselt selle kavaga seotud.”

Samas on aga ka värskes koalitsioonileppes nimetatud ettevõtmisi, mis on tegelikult juba varem otsustatud – nagu näiteks Jõhvi riigigümnaasiumi rajamine, mille ehitushange praegu juba käib. Värskema mõttena on aga kirjas algatada Eesti riikliku õppekava alusel tegutseva Vene lütseumi loomine Narva.

Kaalumine jätkub 

Üks teema, mis on seotud nii tegevuskavaga kui tuleb peaaegu sõna-sõnalt üle ka uude koalitsioonileppesse, on sisekaitseakadeemia võimalik toomine Ida-Virumaale. Nii nagu vana koalitsioon kolm aastat tagasi, lubab ka uus seda kaaluda. Kuigi IRL võttis kindla seisukoha akadeemia Ida-Virusse toomise poolt, jäi põhimõtteline otsus tegemata koalitsiooni teise osapoole – Reformierakonna vastuseisu tõttu.

Ametist lahkuv siseminister Ken-Marti Vaher rääkis kolmapäeval riigikogus, et sisekaitseakadeemia ühendatud kompleksi üleviimine Ida-Virumaale oleks olnud nii majanduspoliitiliselt, julgeolekupoliitiliselt kui ka regionaalpoliitiliselt õige ja mõistlik samm. “Ega väga palju ideid, peab möönma, viimase viie aasta jooksul välja ole käidud, kuidas aidata Ida-Virumaal muutuda tugevamalt selliseks maakonnaks, mille puhul me tõesti võime öelda, et see on eestimeelsust ja ka eestikeelsust kandev maakond,” sõnas ta.

Ta lisas, et sisekaitseakadeemia kadetid ja õppejõud võiksid tuua Ida-Virumaale uue hingamise ning uue elu.

Ossinovski sõnul näitab sisekaitseakadeemia küsimuse lisamine koalitsioonileppesse, et seda teemat ei ole maha maetud. “Enne otsustamist on vaja aga saada siiski objektiivne pilt, mida see üle toomine maksma läheb. Praegu opereeritakse arvudega, mis erinevad kordades, ja liiga palju ka emotsioonidega,” sõnas ta.

Ida-Virumaalt riigikogusse valitud Reformierakonna liige Rein Aidma tõdes samas, et vaadates sisekaitseakadeemia praeguste eri kohtades olevate koolitusbaaside olukorda ja nendesse suunatud Euroopa Liidu raha, ei ole kolimine Ida-Virusse lähematel aastatel mõeldav.

Põlevkivil suurem tähelepanu

Vanas koalitsioonileppes nimetati Ida-Virumaad otseselt seoses kavaga suurendada eesti keeles õpetavate õpetajate ringi, kellele riik maksab lisatasu, ja ettevõtluse toetamisega.

Neid teemasid uues leppes enam ei nimetata, ent Rein Aidma sõnul ei ole neid plaane seetõttu maha kantud. “Eraldi rõhutan Ida-Viru tööstusalade eri projektide jätkumist ja nende rahastamise tagamist,” märkis Aidma.

Jevgeni Ossinovski sõnul püüab uus koalitsioon varasemast põhjalikumalt tegeleda ka põlevkivi kasutamisega seotud küsimustega. “Me peame leidma need mudelid, kuidas ka Ida-Virumaa põlevkivist senisest rohkem võidaks,” sõnas ta.