Kohtla-Järve kultuurikeskus ootab uuenduskuuri

21. mai 2011 IRINA KIVISELG

Kohtla-Järve kultuurikeskus vajab uuenduskuuri nii seest kui väljast.


Detsembri lõpus esitas Kohtla-Järve linnavalitsus uue projektitaotluse kultuurikeskuse remondiks. Taotluse rahuldamise korral algavad seal suured tööd.

Kohtla-Järve aselinnapea Viktoria Tsventarnaja ütles, et kui Kohtla-Järve kesklinna rekonstrueerimisprojekti hankest (100 miljonit krooni) osa raha üle jäi, otsustati taotleda võimalust suunata see linnapargi kaugema osa rekonstrueerimisse ja kultuurikeskuse remonti.

“Esitasime selle taotluse valitsusele juba detsembri lõpus, kuid vastust ei ole saanud, sest uus valitsus ei ole taotlust läbi vaadanud,” selgitas aselinnapea. “Kohtla-Järve kultuurikeskus ei ole üksnes kultuurikolle, vaid eelkõige linna sotsiaalobjekt. On ju kõikide meil praegu toimuvate suurte rekonstrueerimistööde eesmärk ennekõike elanike sotsiaalse keskkonna parandamine.”

Linna poolt valitsusele esitatud eskiisprojekti kogumaksumus on 32 miljonit krooni. Tsventarnaja rõhutas, et praegu on tehtud vaid eelarvestus, sest kui palju raha linn saab – ja kas üldse saab -, ei oska praegu keegi täpselt öelda.

“Uuenenud loomemaja taustal, mille rekonstrueerimine lõppes neil päevil, mõjub kultuurikeskus pehmelt öeldes tagasihoidlikult. Rohkem kui 50aastase ajalooga hoones on palju tööd: vundamendi ekspertiis, fassaadi ja katuse remont, pööningukorruse soojustamine ja võib-olla ka küttesüsteemi ümberplaneerimine, sest hoones on väga suured soojuskaod ja vana hoone küttekulud on liiga suured. Ülesande teeb keerulisemaks see, et hoone on riikliku kaitse all ja seetõttu ei tohi seal teha mingeid põhjalikke väliseid ega sisemisi uuendusi.

Isegi kui linna taotlus rahuldatakse, läheb küllalt palju aega rekonstrueerimisprojekti koostamisele, riigihanke korraldamisele jmt. Seepärast ei välista Tsventarnaja, et töödega saab algust teha alles järgmisel aastal.