Arhiiv rubriigile: Loodus

Kired Kukruse mäe ümber ei vaibu

Kohtla-Järve linna esindajad saatsid peaminister Jüri Ratasele ja keskkonnaminister Siim Kiislerile mureliku kirja, tuues esile Kukruse mäe ümberpaigutamise asjus seni vastuseta jäänud küsimused, mis elanike ohutunnet üleval hoiavad.    Kirjas tuuakse välja augustis toimunud eriplaneeringu avalikul arutelul esitatud küsimused, mis kohapeal vastust ei saanud. Näiteks kus asub veevõtukoht, millest võetakse vett töödeaegseks tolmutõrjeks. Või see, […]

Estonia kaevandus liigub kaitsealuste rabade suunas

Ekspertide hinnangul jätkuv kaevandamine Selisood ohtu ei sea.

Kaevandaja taotleb kaevandamisloa pikendamist, et Estonia kaevandus saaks oma mäeeraldise piires rabade suunas edasi liikuda; eksperdid soovitavad soode veetaset pidevalt jälgida.   Enefit Kaevandused taotleb keskkonnaministeeriumilt Estonia kaeveväljale väljastatud kaevandamisloa pikendamist kümne aasta võrra. Kuna loa pikendamine tähendaks, et kaevandus liiguks edasi kaitsealuste rabade suunas, algatas ministeerium keskkonnamõju hindamise (KMH). Sellest nädalast on OÜs Hendrikson […]

Karujahi piiramine pani Mäetaguse jahimehed nurisema

Karude asurkonna jätkuvast kasvust annavad märku kolme, nelja ja isegi viie pojaga pesakonnad. Viis poega on küll haruldus, ent tänavu Ida-Virumaal täiesti olemas.

Kolm jahtkonda, kes õigeks ajaks seireandmed esitamata jätsid, tohivad maakonna jahimeeste seltsi juhatuse otsusega karujahti alustada alles septembris. “Seltsi juhatus võttis vastu otsuse, et 20 jahtkonnast viis tohivad alustada karujahti alles 1. septembril. Põhjenduseks toodi, et need viis pole seireandmeid esitanud või on andmed puudulikud,” rääkis Mäetaguse jahtkonna esimees Martin Mägi. Mäetaguse jahtkond on tema […]

Kesine toidulaud ajab karud mesilate kallale

Tarumaa külas lõhkus karu mõne mesitaru lausa pilbasteks.

Eestis kirgi küttev mesilaste massiline hukkumine ja selle seostamine põldudel kasutatud taimekaitsevahenditega õnneks Ida-Virumaad ei puuduta, meil teevad tänavu mesilatele tavatult suurt kahju hoopis karud. Ida-Virumaal mesilasi pidavad Toomas Alt Kohtla valla Täkumetsa külas, Ardo Lilium Iisaku valla Vaikla külas ja Heiki Roots Vaivara valla Peeterristi külas on muidugi kuulnud ning lugenud, et mõni nädal […]

Ehitiste tagantjärele seadustamine on paras peavalu

Kallasraja tohib tegelikult aiaga tõkestada küll, aga siis peab see olema rajal liikujale ületatav või peab seal olema värav. Alajõel nähtud aed neile nõuetele ei vasta.

Keskkonnainspektsioon saadab omavalitsustele märgukirju ehituskeeluvööndis asuvate ehitiste ja rajatiste kohta; väikevaldadel ei jätku jõudu nende kõigiga tegelda.   Üle kümne aasta tagasi kehtestatud looduskaitseseadus sätestas veekogude kallastele ehituskeeluvööndi, kuhu üldjuhul ühtegi ehitist ega rajatist püsti panna ei tohi. Kaks aastat tagasi kehtima hakanud uus ehitusseadustik kohustab kõik rohkem kui 20 ruutmeetri suurused ehitised-rajatised ehitisregistrisse kandma. […]

Narva otsib hiiglasliku prügila tekitajat

Narva Vana-Joala teele on vähem kui aastaga tekkinud tohutute mõõtmetega prügimäed. Peamiselt on sinna veetud remondijäätmeid. Kinnisvara omanik ja Narva linnavalitsus on otsustanud süüdlased üles otsida, kuna kogu selle prahi koristamine läheb maksma üle 100 000 euro.

Narva linnaservas tühjalt seisval, sihtasutusele Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus kuuluval territooriumil avastati tohutu suur isetekkeline prügimägi. Narva on asunud asja uurima ning kellelgi tuleb selle prügila likvideerimise eest maksta üle 100 000 euro.   Tähelepanelikud narvalased avastasid, et äärelinnas, tavaliselt inimtühjal Vana-Joala teel asuva vana ja poollagunenud ehitise juurde on kerkinud tohutud prügilademed. Sealsamas lähedal − puude ja põõsaste […]

Uljaste järve ääres hakatakse külastajate liikumist suunama

Matkaraja lõunapoolses otsas on sõidukite edasipääsu takistamiseks pandud maasse metallpostid.

Uljaste maastikukaitsealal tahetakse inimeste ja paatide liikumist suunata niiviisi, et see ei ohustaks järv-lahnarohu ja vesilobeelia kasvukohti.   Uljaste oos koos Uljaste järvega on kaitse all juba aastast 1959; aastal 2005 võeti hoiualana kaitse alla kaks rabajärve. Tänavu märtsis kinnitatud Uljaste maastikukaitseala (MKA)  kaitse-eeskirjaga liideti seni kaitse all olnud alad ning võeti kaitse alla ka […]

Kohtla-Järvel võeti maha üle 200 puu

Pärna tänaval palusid majaelanikud pärnapuud maha võtta, kuna need takistasid autoga maja juurde pääsu ning jätsid varju teisel korrusel asuva rõdu.

Kohtla-Järvel võeti tänavu maha hulgaliselt puid ja põõsaid. Nagu ikka, tekitas see linnaelanikes palju küsimusi ja rahulolematust.   Järve linnaosas Ringi tänavas elav Maria oli üks neist, kes rääkis Põhjarannikule, mida ta puude ja põõsaste mahavõtmisest arvab. “Need on ju linna kopsud, nemad aga saevad nad maha! Kusjuures maha võetakse ka täitsa terveid puid, nagu […]

Valaste matkaraja ehitus sai rohelise tule

Matkarada saab alguse omal ajal vaateplatvormile pääsemise tarbeks pangale kinnitatud keerdtreppidest.

Neljapäeval kinnitas valitsus Ontika maastikukaitseala piiride, kaitse-eesmärkide ja kaitsekorra muudatused, mis võimaldavad Kohtla vallavalitsusel kuus aastat ootel olnud Valaste matkaraja projektiga lõpuks ometi edasi minna.     “See oli tõeline rõõmusõnum,” ütles Kohtla vallavanem Etti Kagarov vahetult enne pühi saabunud teate kohta. “Jälgisin selle kaitse-eeskirja kooskõlastusringil liikumist pidevalt ja olin valmis meelde tuletama, et viimatiseks […]

Baltimaade keskkonnaministrid tegid tutvust Ida-Virumaaga

Marko Pomerants (vasakult), Kęstutis Navickas ja Kaspars Gerhards veetsid eile kaks tundi Sillamäe suurtööstusega tutvudes.

Eesti, Läti ja Leedu keskkonnaministrite iga-aastane kokkusaamine peeti seekord Eestis ning suuremalt jaolt Ida-Virumaal.   “On huvitav näha, millised on siin probleemid tööstusjäätmetega ja millised lahendused nendele probleemidele on leitud − meil ju kaevandusi ja nendega seotud jäätmeid ei ole,” ütles Leedu keskkonnaminister Kęstutis Navickas pärast seda, kui Sillamäel oli ministritele antud põhjalik ülevaade nii sealsetest suurettevõtetest […]