Arhiiv rubriigile: Mets

Metsaliidud kuulutasid märja aasta tõttu välja eriolukorra

Metsa- ja puidutöösturid ootavad pikisilmi maa külmumist.

Erakordselt suure sademete hulga tõttu kuulutasid Eesti metsa- ja puidutööstuse liit ning Eesti erametsaliit metsades välja eriolukorra; keskkonnaminister Siim Kiisler peab olukorda metsades erakorraliseks, ent mitte eriolukorraks seaduse mõistes.     Metsaliidud juhtisid oma eilses avalikus pöördumises tähelepanu, et praegustes märgades oludes metsatööde tegemine ei ole looduskeskkonna suhtes vastutustundlik ja läheb vastuollu metsanduse hea tavaga. Toonitati, et metsandussektor […]

Puiduturg on tõusule pööranud

Metsamehed ootavad paremat turgu ka võsale ja oksarisule, mis praegu nii raielankidele kui ka kraavipervedele lihtsalt maha jäetakse.

Katlamajades puidu massilist põletamist soosiva seaduse vastuvõtmiseks oodatakse Euroopa Komisjonilt riigiabiluba, küttepuude hind võib aga tõusta veel enne, kui seadus mõju hakkab avaldama.   Möödunud aasta algul küttis kirgi vabariigi valitsuse põhimõtteline otsus lubada Eesti tootjatel statistikakaubanduse turul osaleda, mis annaks Narva elektrijaamadele taas võimaluse massiliselt puitu põletada. Sealtmaalt pole asjast eriti midagi kuulda olnud. “Kirgi […]

Elektrijaamades hakatakse taas puitu katlasse ajama

2009. aasta sügisel kõrgusid-laiusid Balti elektrijaama territooriumil hakkpuiduks tegemist ootavad puuhunnikud; metsaomanikud loodavad, et see neile hea aeg tuleb taas.

Vabariigi valitsuse otsus anda Narva elektrijaamadele tulevikus taas võimalus massiliselt puitu põletada rõõmustab metsaomanikke ja küttepuude tootjaid ning annab lootust hulgaliselt uute töökohtade tekkeks, ent paneb muretsema puidufirmad.    Eesti on võtnud Euroopa Liidu ees kohustuse viia taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises 2020. aastaks 25 protsendini. Mullu oli see juba 26,3 protsenti. Põlevkivi asemel hakkpuitu kasutades […]

Taudipiirkonnas keelati aju- ja koerajaht

Ajujahil ja jahikoertel on jahimeeste tegevuses oluline roll; sel aastal tuleb mõnelgi jahtkonnal neist loobuda või piirangutega arvestada.

Keskkonnaamet kehtestas sigade Aafrika katku diagnoositud omavalitsustes jahipiirangud; Ida-Virumaal puudutab aju- ja koerajahi keeld viit jahtkonda.  Sigade Aafrika katku levimise pidurdamiseks keelas keskkonnaamet taudi diagnoositud omavalitsustes (n-ö II tsoon) aju- ja koerajahi kõikidele ulukitele, et mitte ajada metssigu liikvele. Kuna metssiga on piisava sööda olemasolul küllaltki paikne, lubatakse jätkata lisasöötmist ja küttimist peibutus-, varitsus- või hiilimisjahina. 30. septembri seisuga on II […]

Hea käbiaasta võimaldas hästi teenida

Seemneks sobivaid käbisid tuleb korjata raielankidelt või puu otsast - muidugi mitte nii, et selle nimel puu maha võtta.

Heast käbiaastast ja headest kokkuostuhindadest ajendatuna on mõnel pool koguni puid maha võetud, et rahaallikale ligi pääseda.  Keskkonnainspektsioon menetleb mitut kaebust seoses puude mahavõtmisega, et sealt käbisid kätte saada. “Kaebusi on nii Lääne- kui Ida-Virumaalt, aga need on nii värsked, et midagi rohkem praegu veel rääkida ei saa,” ütles inspektsiooni Ida regiooni juhataja Andrus Simson. […]

Viis metsnikku jääb märtsis tööta

Metsas töötavad masinad on juba nii targad, et teevad metsnike eest osa töid ära.

Ida-Virumaa kahes metskonnas saavad lähiajal koondamisteate viis metsnikku, kes pole selles ametis jätkamiseks vajalikku metsakorraldaja kutseeksamit läbinud. 1. märtsist kaovad metskondades metsniku ametikohad ning asemele tulevad metsnikud-metsakorraldajad, kellena saavad tööd ainult need, kel sellekohane kutsetunnistus taskus. “Tegemist ei ole struktuurimuudatustega,” selgitas Alutaguse metsaülem Koidu Simson. “Töötajate arv metskondades ei vähene, aga muutub töö sisu. Osa […]

RMK metsaraie pahandab Kauksi külaseltsi

Kauksi külaselts kaebab kirjas vallavalitsusele, et rasketehnika on jätnud luidetele roopad, aga RMK ütleb, et kobestatud maa on viljakas pinnas.

Kauksi külaselts pole rahul riigimetsa majandamise keskuse (RMK) tegevusega, sest RMK teeb Iisaku valla Peipsi järve äärsel alal raiet, kasutades rasketehnikat, mis kahjustavat luiteid. RMK sõnul on tegu kommunikatsioonihäirega. Novembri alguses saatis Kauksi külaselts Iisaku vallavalitsusele pöördumise Kuru külas Peipsi järve rannatsoonis toimuvate raietööde kohta. Vald sekkuks “Saame aru, et hooldusraie on vajalik, kuid ei […]

RMK võttis Kauksis männikuid maha

Kauksi puhkeala männikud on kohati olematuks raiutud.

RMK tehtud lageraied muutsid Kauksi ja Kuru küla ning ranna vahelise ala ilmet tundmatuseni; noortel istikutel kulub metsa mõõtu kasvamiseks vähemalt paarkümmend aastat. “Me ei väida sugugi, et metsauuenduslikud tööd tuleks Peipsi ranna läheduses ära keelata – otse vastupidi, metsa on kindlasti vaja uuendada. Küll aga arvame, et selleks ei pea kahe aasta jooksul väikesel […]

Küttepuidu hind kasvab elektrijaamade survel karmilt

Elektrijaama puiduvarud.

Küttepuit maksab praegu võrreldes aastataguse ajaga enam kui viiendiku võrra rohkem. Hinnatõusu põhjuseks on elektrijaamade aina kasvav puiduvajadus, mis suureneb lähiaastail veel mitmekordseks. «Kui Narva uus jaam valmis saab, kasvab konkurents paberipuidu pärast, sest Narva uus jaam võib tahta suurt osa Eesti paberipuidust,» ütles RMK puiduturustuse osakonna juhataja Ulvar Kaubi Postimehele. Kui nõudlus kasvab, aga […]