Arhiiv rubriigile: Kommentaar

Kuhu kaovad maavalitsused

Martin Repinski.

Haldusreform on jõudnud finišisirgele, valitsus on võtnud kursi selle peatsele lõpuleviimisele ning seepärast on otsustatud järgmise tähtsa sammuna pärast omavalitsuste ühinemist kaotada maavanema institutsioon. Tahan kohe kõik hirmud hajutada: mitte ükski teenus ei kao kuskile, kõik jääb endiseks, kuid muutub kohaliku elaniku seisukohast lihtsamaks ja paremaks, kuna kaob bürokraatlik venitamine. Efektiivsus − see on ilmselt […]

Haldusreform suurendab omavalitsuste autonoomiat

Jüri Ratas.

Praegu on kohalikud omavalitsused oma võimekuselt erisugused. Omavalitsuste väiksuse tõttu puudub suurel osal neist teenuste osutamiseks vajalik elanike hulk ja eelarveline võimekus koondada piisavalt kompetentse, et reaalselt mõjutada kohaliku elukeskkonna kujundamist. Lisaks on väikestes omavalitsustes raske palgata ülesannete täitmiseks vajaliku kvalifikatsiooniga ametnikke ja töötajaid. Töötajad peavad sageli olema võimelised täitma paljusid ülesandeid eri valdkondades, see […]

Erakonnal ei sobi valimistel peitu pugeda

Erik Gamzejev.

Erakondadest on jäänud väljaspool riigikogu ja valitsust mulje kui vaid väikest hulka professionaalseid poliitikuid ühendavatest klubidest, mille mõju kohalikule elule on nõrk. Seetõttu ei kipu sügisel toimuvatel valimistel parteinimekirjadesse isegi paljud need kohaliku elu liidrid, kel parteipilet olemas. Erakonnad võisid eeldada, et kui tekivad suuremad omavalitsused, siis paranevad ka nende võimalused kohalikel valimistel edu saavutada. […]

Täiesti teistsugused kohalikud valimised

Anvar Samost.

Kohalike valimiste kampaania on alanud. Rainer Vakra kleebistab Tallinnas vanu autosid, Urmas Klaas teeb Tartus ekskursioone, Reformierakond on − oskuslikult nagu alati − sõnastanud valimiste põhiteemaks kujuneda tõotava küsimuse ning Keskerakond käib esmaspäeva hommikul välja Tallinna linnapeakandidaadi. Võrreldes 2013. aasta volikogude valimistega on seekord väga palju muutunud − võimalik, et rohkem kui ühelgi eelmisel korral. […]

Valitsus panustab majanduse kasvatamisele

Sven Sester.

Valitsus pani aastate 2018-2021 riigi eelarvestrateegias paika suuremad eesmärgid ja nende rahastamise kava järgmiseks neljaks aastaks. Suurteks eesmärkideks oleme seadnud majanduse, julgeoleku, rahvaarvu ja heaolu kasvu. Näeme peamise ühiskondliku heaolu kasvu allikana vabaturumajandusel põhinevat majanduskasvu. Kiirem majanduskasv võimaldab rohkem panustada meie rahvaarvu, julgeoleku ja inimeste heaolu parandamisse. Eesti majandus kasvab aastatel 2017-2021 keskmiselt 2,8 protsenti […]

Valitsus arvab, et pärast neid tulgu veeuputus

Hanno Pevkur.

Elu meie ümber muutub väga kiiresti ning see, mis täna tundub uus ja põnev, on arendajatele-leiutajatele juba möödanik. Me peame ühiskonnana eelkõige igaüks ise mõistma, et edu sõltub valmisolekust muutustega kaasa minna. Ka üha rohkem ja kiiremini globaliseeruvas riikidevahelises konkurentsis on edukad vaid need, kes on oma valikutes, sh nii majanduspoliitilistes kui ka õiguspoliitilistes, uuendusmeelsed […]

Kõik müügiks

Niina Neglason.

Aprillikuises Jõhvi Teatajas ilmus artikkel, milles arutleti Jõhvis asuvate sotsiaalobjektide saatuse üle ning kus volikogu esimees Teet Enok andis sel teemal oma kommentaarid. Volikogu esimehe kommentaarid olid rohkem kui segased. Lugedes jäi mulje, et tegemist on 1. aprilli naljaga. Volikogu esimees kasutas seal uhkeid väljendeid, nagu “kinnisvara optimeerimine” ja “rekreatsiooniala kordategemine”. Samuti andis ta teada, […]

Kas vastutab kiivri kandja või selle andja?

Sigrid Nurm.

Üldiselt arvatakse, et tööõnnetus on midagi, mis puudutab enamjaolt rasketööstust, tavainimene sellega kokku ei puutu ja selle kohta käiv kuiv statistika emotsioone ei tekita. Tegelikult nii ei ole. Tööõnnetused puudutavad meid kõiki. Eelmine, 2016. aasta oli kümnendi tööõnnetusterohkeim. Tööinspektsiooni statistika kohaselt toimus Eestis 26 surmaga lõppenud ja 1019 raske kehavigastuse kaasa toonud tööõnnetust. Raske kehavigastus […]

Võimu kasutamine kättemaksuks?

Kaarel Pürg.

Aprillis toimunud Jõhvi volikogu istungi viimase punktina oli päevakorras vallavanema vastus järelepärimisele, mis puudutas Jõhvi põhikoolis arengukava tõttu erakorraliselt läbiviidud teenistuslikku järelevalvet. Me ei saanud vastust küsimusele, kas eesmärk oli dokumentatsiooni kordategemine või direktorist lahtisaamine. Samuti hoidus vallavanem Eduard East kõrvale küsimusest, kas volikogu esimees pole rikkunud võimude lahususe printsiipi, andes komisjoni istungil korraldusi vallavalitsuse […]

Eesti sünnipäev kui ühiskonna liitja

Erik Gamzejev.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäev on erakordselt hea võimalus teha ära suur osa sellest tööst ühiskonna liitmisel, mis varasemal paarikümnel aastal pole soovitud moel õnnestunud. Terve eelmise nädala täitsid meediakanaleid 10 aastat tagasi toimunud pronksiöö meenutused. Õige pea jõuab kätte 9. mai koos Georgi lintidega ning see annab taas põhjust rääkida erisugustest arusaamadest ja ühiskonna lõhestumisest. […]