Arhiiv rubriigile: Kommunaal

Kohtla-Järve reoveepuhasti kasvas suuremaks

Puhastusseadmete võimsus suurenes, ent sisu ei muutunud − suletud poolkoksimägede nõrgvee puhastamine teistsugust tehnoloogiat ei vaja.

Kohtla-Järve puhastusseadmete laiendus on valmis; nüüd keskendutakse mudakäitlusele, mis lahendab ka haisuprobleemi.   Tegelikult andis puhastusseadmete laienduse ehitanud AS Nordecon töö tellijale ehk OÜ-le Järve Biopuhastus üle juba juunis. Sealtmaalt kestis testimisaeg, samuti lõpetati veel vajalike teede ehitamist ning ametlikult teavitati ehituse lõppemisest alles nüüd. Puhastusseadmeid laiendama ajendasid Kohtla-Järve suletud poolkoksimäed, mille nõrgvett samuti puhastisse […]

Kohtla-Järvel äpardus kümne miljoni hange

AS N&V on hooldanud Kohtla-Järve linna teid ja tänavaid ning haljasalasid ligemale 20 aastat. Järgneva viie aasta peale tehtud hinnapakkumist ei võtnud linnavalitsus aga vastu ja kuulutab peagi välja uue hanke.

Kohtla-Järve linnavalitsusel ei õnnestunud esimesel katsel leida linna tänavate ja haljasalade hooldajat järgnevaks viieks aastaks, kuna riigihankel ainsana osalenud osaühingu N&V pakkumine ületas eeldatud maksumust ligikaudu 1,4 miljoni euro võrra. N&V, mis enne ekslinnapea Jevgeni Solovjovi korruptsiooniprotsessi oli aktsiaselts N&V, on Kohtla-Järve tänavaid ja haljasalasid hooldanud järjepanu ligemale paarkümmend aastat. Varasem hange on jagatud osadeks Viimati võitis N&V Kohtla-Järve […]

Õiguskantsler ministrile: Kohtla-Järve kütteprobleem on häbiväärne

Kohtla-Järve, jaanuar 2016. See Vahtra 23 asuv maja sai Kohtla-Järve küttekriisi sümboliks, kui enda omandi hüljanud korteriomanike võlgade tõttu jäeti kogu maja talveks kütteta ning soojaarveid korralikult tasunud elanikud pidid oma kodud hülgama.

Õiguskantsler Ülle Madise teatas majandus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palole, et olukord, kus Kohtla-Järve hüljatud korteritest tulenev risk majade külma jäämiseks eksisteerib endiselt, on häbiväärne.     Madise saatis tänavu juuni alguses Palole kirja, kus avaldas lootust, et minister on kursis sellega, et osa korteriomanike võlgade tõttu ähvardab terveid korterelamuid kütteta jäämine. Õiguskantsleri sõnul saab tema […]

Prügiveo hinna tõus Jõhvis vaidlustati taas

Maikuu eest esitab Ekovir oma Jõhvi valla klientidele prügiveo arved juba uute hindade alusel.

OÜd Pesulux ja 20 Jõhvi korteriühistut esindav advokaadibüroo väidab, et Ekovirile Uikala prügilas kehtinud soodushinna kadumine hankelepingu kehtimise ajal ei ole erakorraline objektiivne asjaolu, vaid tavapärase äririski realiseerumine ning see muutus ei anna Ekovirile seaduslikku alust hankelepingut üles öelda.   Esmaspäeval esitas advokaadibüroo LEADELL Pilv Jõhvi vallavalitsusele vaide, taotledes vallavalitsuse 27. aprilli prügiveo uued hinnad […]

Korteriühistud kavatsevad riigi kohtusse anda

Kohtla-Järve Järveküla tee 58. majas on üks võlgnik riik.

Kohtla-Järve ja Kiviõli korteriühistud, kus asuvad riigile loovutatud korterid, ei ole riigilt saanud makseid kahe kuu arvete eest. Kui niisamuti läheb aprillikuu arvetega, siis kavatsevad ühistud need võlad kohtu kaudu välja nõuda.   Kohtla-Järve korteriühistute juhtide assotsiatsiooni andmetel on viimase kuu jooksul riigile üle antud veel kümmekond korterit. “Kingitusi” teevad riigile nii korteriühistud kui ka […]

Kiviõlis on hoogustunud korteriühistute loomine

Praegu on linnas umbes 30 korteriühistut, veel vähemalt sama palju ühistuid on kavas moodustada.

Kiviõlis on elavnenud korteriühistute loomise protsess. Ent ühes majas, kus linnavalitsus on rohkem kui poolte korterite omanik, ei andnud omavalitsus ühistu moodustamiseks oma nõusolekut.   Praegu on linnas ligikaudu 30 korteriühistut, kuid veel vähemalt sama palju ühistuid on kavas moodustada. “Mul on olemas kõik vajalikud dokumendid, mis on ette valmistatud Aasa tänava 16. maja elanike […]

Kohus: Jõhvi peab maksma Pesuluxile 18 000 eurot

Narva maantee piirkonnas määrati Pesulux vee-ettevõtjaks 2014. aasta jaanuaris.

Tartu halduskohtu otsusega peab  Jõhvi vald hüvitama osaühingule Pesulux ebamõistlikult pika haldusmenetlusega tekitatud kahju summas 18 000 eurot ning tasuma 3785 eurot menetluskulusid.   Pärast pikka kohtuvaidlust sai Jõhvi vee-ettevõtja OÜ Pesulux 2013. aastal vallalt veetorustike kasutusloa  ning määrati Pargi tänava, Narva maantee ja Puru tee piirkonnas vee-ettevõtjaks. Pidades oma taotluste menetlemiseks kulunud aega ebamõistlikult pikaks, […]

Ühistud on hädas välismaalastelt võlgade väljanõudmisega

Kiviõlis nagu ka Kohtla-Järvel lasuvad mitmetel majadel välismaalastest korteriomanike võlad, mida ühistud kuidagi välja nõuda ei suuda.

Ida-Virumaa korteriühistud pöördusid juba aasta aega tagasi õiguskantsleri ja riigikogu liikmete poole palvega seadusi muuta ning lihtsustada välismaalastest võlgnike korterite võõrandamise korda. Ent mitme Kiviõli korteriühistu näitel võib öelda, et praeguseks on omaniketa ja võlgades korterite probleem vaid süvenenud. Mitme Kiviõli korteriühistu juhataja Sarkis Tatevosjan rääkis Põhjarannikule, kuidas ta on püüdnud saavutada võlgade väljanõudmist Venemaa kodanikest korteriomanikelt. […]

Jõhvi vallavalitsus tühistas prügiveo hinda tõstva korralduse

Vähemalt maikuuni veab Ekovir jõhvilaste prügi vana hinnaga.

Jõhvi vallavalitsus tunnistas teisipäeval kehtetuks oma jaanuarikuise korralduse, millega kinnitati jäätmefirma Ekovir taotlus tõsta alates märtsist prügiveo hinda 75,9 protsenti, ning tellis eksperdiarvamuse küsitud hinnatõusu põhjendatuse kohta.    Jaanuaris kinnitas Jõhvi vallavalitsus oma korraldusega OÜ Ekovir taotletud 75,9protsendilise prügiveo hinna tõusu. Korteriühistud polnud nii järsu hinnahüppega päri ning kuna rahvakoosolekul ega hilisematel kohtumistel Ekoviri ja […]

Jõhvi korteriühistud taotlevad prügi hinnatõusu peatamist

Ekoviri põhjenduste kohaselt on jäätmekäitluses kasvanud nii tööjõu- kui ka transpordikulud, korteriühistud viitavad, et esimeste kasv oli ennustatav, kütusehind on aga pigem paigal seisnud.

Hulk Jõhvi korteriühistuid vaidlustas  jäätmeveo hinna järsu tõusu kehtestanud vallavalitsuse korralduse, taotledes selle täitmise peatamist vaide menetlemise ajaks ning järgmise sammuna korralduse kehtetuks tunnistamist.    24. jaanuaril andis Jõhvi vallavalitsus korraldatud jäätmeveoga tegeleva OÜ Ekovir soovile vastu tulles korralduse, millega 1. märtsist tõuseb prügiveo hind vallas 75,9%. Ootamatult järsku hinnatõusu käsitleti nii vallavolikogu eelarve- ja […]